آخرین مسابقه مرحوم سعید اعرابیان
Loading...
این مسابقه در تاریخ 87.9.1 برگزار گردید که مرحوم سعید اعرابیان علی رغم چند سال دوری از مسابقات سرعت با استفاده از تکنیکهای منحصر بفرد و بهره گیری از قابلیتهای لازم در این رشته رقبای خود را همچون همیشه مغلوب خود ساخت و به مقام اول دست یافت و علیرضا طباطبایی با وجود اینکه اتومبیل کاملتری در اختیار داشت از میدان به در شد. یادش گرامی