آخرین مسابقه مرحوم سعید اعرابیان
این مسابقه در تاریخ 87.9.1 برگزار گردید که مرحوم سعید اعرابیان علی رغم چند سال دوری از مسابقات سرعت با استفاده از تکنیکهای منحصر بفرد و بهره گیری از قابلیتهای لازم در این رشته رقبای خود را همچون همیشه مغلوب خود ساخت و به مقام اول دست یافت و علیرضا طباطبایی با وجود اینکه اتومبیل کاملتری در اختیار داشت از میدان به در شد. یادش گرامی