• اولین مسابقه سال 97

  حضور پررنگ تیم NEMESIS 27 و تشکیل کلاس Super GT 4000 با همت و تلاش شبانه...
 • آخرین مسابقه سال 96 مسابقه بزرگ سال

  آخرین مسابقه سال 96 (مسابقه بزرگ سال) هشت دور پیشتازی با اقتدار...
 • دومین مرحله از مسابقات ریس قهرمانی کشور 30 تیر 1396 (آلبوم دوم)

  دومین مرحله از مسابقات ریس قهرمانی کشور سال 1396 در 30 تیر ماه...
 • دومین مرحله از مسابقات ریس قهرمانی کشور 30 تیر 1396 (آلبوم اول)

  دومین مرحله از مسابقات ریس قهرمانی کشور سال 1396 در 30 تیر ماه...
 • اولین مرحله از مسابقات ریس کلاس آزاد قهرمانی کشور در سال 1396 (آلبوم چهارم)

  اولین مرحله از مسابقات ریس قهرمانی کشور سال 1396 در 15 اردیبهشت...
 • اولین مرحله از مسابقات ریس کلاس آزاد قهرمانی کشور در سال 1396 (آلبوم سوم)

  اولین مرحله از مسابقات ریس قهرمانی کشور سال 1396 در 15 اردیبهشت...
 • اولین مرحله از مسابقات ریس کلاس آزاد قهرمانی کشور در سال 1396 (آلبوم دوم)

  اولین مرحله از مسابقات ریس قهرمانی کشور سال 1396 در 15 اردیبهشت...
 • اولین مرحله از مسابقات ریس کلاس آزاد قهرمانی کشور در سال 1396 (آلبوم اول)

  اولین مرحله از مسابقات ریس قهرمانی کشور سال 1396 در 15 اردیبهشت...
 • تمرین 3 اردیبهشت 1396

  تمرین 3 اردیبهشت 1396